ÅRSMÖTE

Kl 18.30 tisdagen den 31:a oktober hålls Cykelklubben Ceres årsmöte i klubblokalen på Malmgatan 6 i Katrineholm. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta vid mötet. Föredragningslista kommer att anslås i klubblokalen senast en vecka innan mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 22:a oktober, dessa skickas till niclas@cykelosport.com.

 

Skrolla till toppen